Thi thử lý thuyết

Mời Bạn bắt đầu thi thử Thi thử lý thuyết

1. Câu 2/ “Làn đường” là gì?Deselect Answer
2. Câu 4/ Trong các khái niệm dưới đây, “dải phân cách” được hiểu như thế nào là đúng?Deselect Answer
3. Câu 1/ Phần của đường bộ đươc sử dụng cho các phương tiện giao thông qua lại là gì?Deselect Answer
4. Câu 5/ “Dải phân cách” trên đường bộ gồm những loại nào?Deselect Answer
5. Câu 3/ Khái niệm “khổ giới hạn đường bộ” được hiểu như thế nào là đúng?Deselect Answer


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *